ผลรวมของจำนวน 2 จำนวน


หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


หาพื้นที่วงกลม


หาปริมาตรทรงกระบอก

แก้ไข  pi=3.14

   
© ALLROUNDER