งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ สถานะ
209 1 131 2020-10-21 12:43:16 นางสาววันทนา สิทธิฤาชัย งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
208 อาคารโรงยิม ห้องพักครู 2020-10-21 12:29:55 นายวรวุฒ ดาษทอง พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
207 5 511 2020-10-21 08:39:06 นายรักชาย สุวรรณวิหค งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
206 4 424 2020-10-20 10:22:12 นางสาวอมรรัตน์ ชมญษติ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
205 5 1 2020-10-19 15:41:56 นายอัษฎาวุธ นาคสุข งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
204 5 1 2020-10-19 15:39:58 นายอัษฎาวุธ นาคสุขพันธ์คำ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
202 1 112 2020-10-19 12:43:29 นางปัญ​ช​ลิกา​ ปันเจริญ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
201 1 126 2020-10-19 10:21:54 นางทวิษญาณ์ เชื้อบ้านเกาะ พรภวิษย์ แก้วสุข งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
200 5 511 2020-10-19 08:51:05 นายรักชาย สุวรรณวิหค งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
199 2 222 2020-10-16 14:28:01 นางสาวธนญภรณ์ ทองทิพย์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
198 2 ห้องน้ำครูด้านล่าง 2020-10-16 14:25:39 นางสาวธนญภรณ์ ทองทิพย์ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
197 6 624 2020-10-12 15:30:15 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
196 6 624 2020-10-12 15:30:13 นางสาวจิราภรณ์ นุชงิ้วงาม งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
195 9 941 2020-10-09 08:25:33 นางสาวจันทกานต์ เพชรเครือ วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
194 9 934 2020-10-08 11:53:36 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
193 1 132 2020-10-06 13:31:13 นางกมลทิพย์ พาสาลี งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รออะไหล่
192 9 935 2020-10-06 08:37:37 นางสาวชัชรัตน์ แสงแก้ว งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
191 9 932 2020-10-03 15:17:45 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
190 4 423 2020-10-03 15:15:41 นางสาวจิรวรรณ สมันกิจ งานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ รอซ่อม
189 2 221 2020-10-02 12:31:51 นางสาววันทนา สิทธิฤาชัย วิรัตน์ เกาะกลาง งานคอมพิวเตอร์ รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>