รายละเอียดการซ่อม นางกมลทิพย์  พาสาลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

132

1. เวลาฝนตกยังมีน้ำฝนรั่วลงมาตามแนวเพดาน และผนังห้อง ไหลลงมาตามสายไฟ และปลั๊ก แม้ว่าจะมีการซ่อมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแล้ว 2. ประตูห้องซึ่งเป็นบานเลื่อนชำรุด (ได้แจ้งซ่อมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ซ่อมแซมอาคาร

ดำเนินสำรวจแล้ว รอดำเนินการซ่อมแซมหลังคา

งานอาคารสถานที่