รายละเอียดการซ่อม นายกฤตอังกูร  อนุวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

422

เปลี่ยนหลอดไฟกระดานดำ1หลอด

งานอาคารสถานที่