งานรอซ่อม
รหัสการแจ้ง อาคาร ห้อง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ สถานะ
3 6 ดนตรีสากล 2019-10-11 13:45:21 นายศุภวัฒน์ ทองแก้ว วิรัตน์ เกาะกลาง รอซ่อม
2 1 134 2019-10-09 11:31:36 นางกมลทิพย์ พาสาลี สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน รอซ่อม
1 1 133 2019-10-09 11:28:05 นางกมลทิพย์ พาสาลี สุทธิอรรถ เนื้ออ่อน รอซ่อม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>